Archief
Archief

Beste bezoeker

Wij vinden het fijn dat U onze website bezoekt, een teken dat U interesse hebt voor de kleinveeteelt. Als vereniging hebben we een groot aantal aan informatie over uw hobby, doch alles kan men niet op deze pagina zetten, wilt U meer informatie of hebt U vragen, dan kan U via de Email (hier onder) of op een van de adressen opgenomen in "Nuttige Adressen",  contact op nemen. Steeds welkom!  

Maakt eventjes kennis met ons !!

Je houdt van dieren ? Je hebt ze graag om je heen ? Je wil zelf ook wel dieren fokken, maar je weet niet goed hoe eraan te beginnen ?   Dan kun je terecht bij HET VOERSE NEERHOF, de vereniging die fokkers van neerhofdieren en kleinvee groepeert.  

Onze leden fokken allerlei soorten van dieren in een veelheid van rassen, formaten en kleuren.  Zij hebben daarin al enige ervaring    opgedaan en ze zijn graag bereid de mensen die belangstelling hebben voor zo’n boeiende hobby met raad en daad te helpen.        Mocht    je belangstelling hebben voor de doelstellingen en de aktiviteiten van onze vereniging, aarzel dan niet om spoedig kontakt op te nemen met één van onze bestuursleden. Zij geven graag meer inlichtingen. Of ga naar “Lid worden”

        Enkele van onze doelstellingen :

-       fokkers van neerhofdieren verenigen, helpen en begeleiden;

        kontakten, samenwerking en vriendschap tussen onze leden bevorderen;

  pluimvee en pelsdieren zo ras zuiver mogelijk fokken; weinig  bekende en bijna verdwenen rassen in stand houden en verspreiden,        met speciale aandacht voor rassen van eigen bodem,    e en goede relatie bevorderen tussen mens en dier  

Enkele van onze aktiviteiten :

        inrichten van een grote tentoonstelling per jaar ;  

       jaarlijkse “jongdierendag”, waar jonge dieren door ervaren keurmeesters beoordeeld worden.

        bezorgen van ringen voor pluimvee;

        tatoeëren van konijnen en oormerken van cavia's;

        deelnemen aan en bezoeken van tentoonstellingen in het buitenland;

        gespreksavonden met gastsprekers : veeartsen, keurmeesters, voedingsspecialisten,enz…

        uitgeven van een eigen clubblad : “Neerhofnieuws”;

       uitlenen van : boeken uit onze eigen gespecialiseerde bibliotheek en video's uit onze videotheek;

        geven van nuttige informatie aan onze leden en belangstellenden van adressen waar goede fokdieren

        jaarlijkse algemene ledenvergadering   Geef toe dat dit niet weinig is :

et lidmaatschap van onze vereniging is slechts 12 € per jaar. Voor bijkomende leden van een gezin  bedraagt het lidgeld 6€ .                     Voor jongeren tot 16 jaar bedraagt het lidgeld slechts  6 € per jaar.  Een zware financiële inspanning wordt er dus van onze                   leden en niet gevraagd. Bovendien is de toegang tot al onze aktiviteiten voor alle leden gratis.  

We heten je van harte welkom in onze ruime kring van en we verheugen er ons echt op  je te mogen begroeten.  

 

 

 

Bibliotheeknieuws.       

Onze vereniging heeft een bibliotheek van meer dan 200 boeken en tijdschriften over onze hobby.

Deze kunnen U heel wat informatie geven en U verder helpen en leiden bij de kleinveeteelt.  

Wintermaanden zijn leesmaanden zegt men, en zijn dus uitermate geschikt om inlichtingen in te winnen over onze dieren aangaande  ras, tekening, kleur, erfelijke factoren, voeding verzorging, tentoonstellen enz.

U kan wel begrijpen dat wij in ons ledenblad niet alles kunnen schrijven wat de kleinveeteelt aanbelangt.Een ledenblad is in de eerste   plaats een informatieblad aangaande het verenigingsleven. Men kan er wel een paar artikeltjes inzetten,aangaande kleinveeteelt, maar de belangrijkste informatie haalt U uit ledenbijeenkomsten en uit de bibliotheek.

Een paar praktische schikkingen:

1. De bibliotheek staat ter beschikking van al onze leden

 2 .Een boek uitlenen kost 0.50 € per maand ( bijdrage dient voor herstelling, kaften en aankoop nieuwe   boeken)

 3. Uitlenen en terugbrengen  van de boeken enkel tijdens de ledenbijeenkomsten.

 De lijst van de bibliotheek ligt ter beschikking van de leden.  

Eventuele verdere informatie bepaalde boeken kan verkregen worden bij Daniel Huybrecht tel: 0496/50.86.34.

 

Videotheek.

Naast een bibliotheek hebben wij ook en videotheek met 30tal films over onze hobby. Deze kunnen U heel wat visuele informatie geven en U verder helpen en leiden bij de hokkenbouw, het houden en verzorgen van uw dieren..    

Een paar praktische schikkingen:

1. De bibliotheek staat ter beschikking van al onze leden

2 .Een videofilm uitlenen kost 1.00 € per maand ( bijdrage dient voor  aankoop van nieuwe films )

 .

      De lijst van de video's ligt ter beschikking van de leden.  

                                                                             

           Volgende soorten worden door onze leden gefokt.

            Cavia's - Duiven - Hoenders - Konijnen - Krielen - ParkvogelsWatervogelels

            Zoekt U een van die soorten ?