Een fokkerskaart:  15€ per jaar (noodzakelijk voor deelname aan tentoonstellingen)
     Ledenbijdrage per jaar: 12€ eerste lid v/h gezin - 5€ bijkomende leden v/h gezin -  6€ indien jonger dan 16 j.
      Te storten op rekeningnr. : BE66-0680-8140-4043 van Het Voerse Neerhof Tervuren  en mededeling van reden                                              
1.Vul het formulier op deze bladzijde in, of schrijf in bij bestuursleden.
2. Binnen de week ontvang je en e-mailtje met extra de bevestiging van uw lidmaatschap.
3. Na het storten van de bijdrage, bent je dan lid van een actieve kleinveevereniging!!!
      Voorwaarde om lid te worden:  
Eerste voorwaarde:    Stel niet uit!
Tweede voorwaarde: Doe het nu!
 Hoe word je lid?
Hoe word je lid?
 Is Het Voerse Neerhof de geschikte vereniging voor jou?
Vul dan het volgende formulier in en sluit aan!