WIE ZIJN WIJ ?


  ENKELE VAN ONZE DOELSTELLINGEN.

- Fokkers van neerhofdieren helpen en  begeleiden. 

 - Pluimvee en pelsdieren zo ras zuiver mogelijk  fokken

 - Weinig bekende en bijna verdwenen rassen in stand  houden  

 - Contacten, samenwerking en vriendschap tussen onze leden bevorderen.


   ENKELE VAN ONZE AKTIVITEITEN.

 -Maandelijkse vergadering ( laatste zaterdag van de maand )

 - met afwisselende onderwerpen in verband met onze liefhebberij in het 

   Miel Puttemans ontmoetingscentrum  -  Dorpstraat 30 Vossem

 - Jaarlijkse jongdierendag en tentoonstelling           

 - Uitgeven van ons driemaandelijks clubblad

 - Uitlenen van boeken uit onze eigen bibliotheek

 

Volg ons